Publiczne Przedszkole w Nowej Wsi 
wchodzi w skład ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO,
którego dyrektorem jest
pani mgr DOROTA SYPNIEWSKA. 

 

Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi jest przedszkolem trzyoddziałowym, do którego uczęszczają dzieci od 3 do 6 roku życia. Placówka jest czynna 9 godzin tj. od 7.00 do 16.00, a czas pobytu dzieci uwarunkowany jest potrzebami rodziców. W budynku przedszkola znajdują się trzy sale zajęć i zabaw wyposażone w wiele zabawek i pomocy dydaktycznych, szatnia, korytarz, zaplecze higieniczno - sanitarne.


Realizowane przez nauczycieli programy nastawione są na stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie  z jego możliwościami. Działania wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez placówkę obejmują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich harmonijny rozwój. W pracy z dziećmi wykorzystujemy ruch, taniec, ekspresję, muzykę, różne techniki plastyczne oraz metody czynnościowe, sprzyjające rozwojowi inteligencji operacyjnej, rozwijające mowę i myślenie dzieci przedszkolnych, a także uodparniające na sytuacje trudne. Staramy się, aby dzieci nie były jedynie odbiorcami wiedzy, ale poszukiwaczami, badaczami i eksploratorami rzeczywistości.

 

Przedszkole wspomaga działania wychowawcze rodziców, uwrażliwia ich na potrzeby i możliwości dzieci. W ciągu  całego roku w przedszkolu organizowane są uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem zaproszonych gości: Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia w Przedszkolu, Jasełka w wykonaniu przedszkolaków, Bal Noworoczny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Przegląd Piosenki Przedszkolnej. Organizowane są również wycieczki autokarowe. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, takich jak: gimnastyka korekcyjna i nauka języka angielskiego.


Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie w atmosferze bezpieczeństwa, radości i szczęśliwego dzieciństwa tworzy się optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami, miejscem skutecznie przygotowującym młodego człowieka do podjęcia nauki w szkole.