Opłaty za przedszkole 

·    opłata za żywienie

·    opłata za pobyt

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w ramach realizacji podstawy programowej organizowane są w przedszkolu od godziny 8:00 do godziny 13:00. Ustala się opłatę w wysokości  1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole po godz.  13:00.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłat nie pobiera się. Rodzic lub opiekun prawny informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

Zmniejsza się opłaty:

w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za świadczenia w zakresie przekraczającym  realizację podstawy programowej za drugie dziecko wynosi 50%, tj. 0,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 3,60 zł za dwa posiłki, 4,60  za trzy posiłki

Rodzice mogą starać się o dofinansowanie posiłków w Ośrodku  Pomocy Społecznej. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 684,00 zł.

 

Wpłaty na Radę Rodziców:

Konto Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi:

05 8591 0007 0381 0380 0358 0002

 • 1babcia.JPG
 • 1babcia_dziadek.JPG
 • 1bal_2016.JPG
 • 1dzin.jpg
 • 1jaselka.JPG
 • 1kino.JPG
 • 1koledy.JPG
 • 1konkurs.JPG
 • 1koziolek.JPG
 • 1mikolaj.JPG
 • 1mis.jpg
 • 1olimpijskie_dzieci.jpg
 • 1pasowanie.JPG
 • 1plastus.JPG
 • 1slider.JPG
 • 1spotkanie_z_pielegniarka.JPG
 • 1straz_graniczna.jpg
 • 1Teatr_Krakow.JPG
 • 1wiosna..JPG
 • 1zdrowy_usmiech.JPG
 • 2babcia.JPG
 • 2babcia_dziadek.JPG
 • 2bal_2016.JPG
 • 2dzin.jpg
 • 2jaselka.JPG
 • 2koziolek.JPG
 • 2mikolaj.JPG
 • 2mis.jpg
 • 2nibylandia.JPG
 • 2olimpijskie_dzieci.jpg
 • 2slider.JPG
 • 2spotkanie_z_pielegniarka.JPG
 • 2Teatr_Krakow.JPG
 • 2wiosna..JPG
 • 2wiosna.JPG
 • 3babcia.JPG
 • 3babcia_dziadek.JPG
 • 3bal_2016.JPG
 • 3dzin.jpg
 • 3jaselka.JPG
 • 3kino_.JPG
 • 3konkurs.JPG
 • 3koziolek.JPG
 • 3mikolaj.JPG
 • 3mis.jpg
 • 3nibylandia.JPG
 • 3olimpijskie_dzieci.jpg
 • 3slider.JPG
 • 3Teatr_Krakow.JPG
 • 3wiosna..JPG
 • 4babcia.JPG
 • 4babcia_dziadek.JPG
 • 4bal_2016.JPG
 • 4dzin.jpg
 • 4jaselka.JPG
 • 4kino.JPG
 • 4koziolek.JPG
 • 4mikolaj.JPG
 • 4mis.jpg
 • 4olimpijskie_dzieci.jpg
 • 4pasowanie.JPG
 • 4slider.JPG
 • 4Teatr_Krakow.JPG
 • 4wiosna..JPG
 • 5babcia.JPG
 • 5babcia_dziadek.JPG
 • 5bal.JPG
 • 5bal_2016.JPG
 • 5jaselka.JPG
 • 5kino.JPG
 • 5kino_.JPG
 • 5koziolek.JPG
 • 5mikolaj.JPG
 • 5mis.jpg
 • 5nibylandia.JPG
 • 5olimpijskie_dzieci.jpg
 • 5plastus.JPG
 • 5slider.JPG
 • 5Teatr_Krakow.JPG
 • 5wiosna..JPG
 • 6babcia.JPG
 • 6babcia_dziadek.JPG
 • 6bal.JPG
 • 6bal_2016.JPG
 • 6jaselka.JPG
 • 6koziolek.JPG
 • 6mikolaj.JPG
 • 6mis.jpg
 • 6olimpijskie_dzieci.jpg
 • 6slider.JPG
 • 6straz_graniczna.jpg
 • 6Teatr_Krakow.JPG
 • 6wiosna..JPG
 • 6wiosna.JPG
 • 6zdrowy_usmiech.JPG
 • 7babcia.JPG
 • 7babcia_dziadek.JPG
 • 7bal.JPG
 • 7bal_2016.JPG
 • 7jaselka.JPG
 • 7kino.JPG
 • 7konkurs.JPG
 • 7koziolek.JPG
 • 7mikolaj.JPG
 • 7mis.jpg
 • 7olimpijskie_dzieci.jpg
 • 7pasowanie.JPG
 • 7slider.JPG
 • 7Teatr_Krakow.JPG
 • 7wiosna..JPG
 • 8babcia.JPG
 • 8babcia_dziadek.JPG
 • 8bal.JPG
 • 8jaselka.JPG
 • 8koziolek.JPG
 • 8mikolaj.JPG
 • 8mis.jpg
 • 8nibylandia.JPG
 • 8olimpijskie_dzieci.jpg
 • 8slider.JPG
 • 8Teatr_Krakow.JPG
 • 8wiosna..JPG
 • 8zdrowy_usmiech.JPG
 • 9babcia.JPG
 • 9babcia_dziadek.JPG
 • 9bal.JPG
 • 9bal_2016.JPG
 • 9jaselka.JPG
 • 9koziolek.JPG
 • 9mikolaj.JPG
 • 9mis.jpg
 • 9olimpijskie_dzieci.jpg
 • 9plastus.JPG
 • 9slider.JPG
 • 9Teatr_Krakow.JPG
 • 9wiosna.JPG
 • 10babcia.JPG
 • 10babcia_dziadek.JPG
 • 10bal.JPG
 • 10bal_2016.JPG
 • 10jaselka.JPG
 • 10koziolek.JPG
 • 10mikolaj.JPG
 • 10mis.jpg
 • 10nibylandia.JPG
 • 10olimpijskie_dzieci.jpg
 • 10slider.JPG
 • 10straz_graniczna.jpg
 • 11babcia.JPG
 • 11babcia_dziadek.JPG
 • 11bal.JPG
 • 11bal_2016.JPG
 • 11jaselka.JPG
 • 11koziolek.JPG
 • 11mikolaj.JPG
 • 11mis.jpg
 • 11olimpijskie_dzieci.jpg
 • 11slider.JPG
 • 11zdrowy_usmiech.JPG
 • 12babcia.JPG
 • 12babcia_dziadek.JPG
 • 12bal.JPG
 • 12jaselka.JPG
 • 12mikolaj.JPG
 • 12mis.jpg
 • 12olimpijskie_dzieci.jpg
 • 12slider.JPG
 • 12SP_2.jpg
 • 13babcia.JPG
 • 13babcia_dziadek.JPG
 • 13bal.JPG
 • 13bal_2016.JPG
 • 13jaselka.JPG
 • 13mikolaj.JPG
 • 13mis.jpg
 • 13olimpijskie_dzieci.jpg
 • 13plastus.JPG
 • 13slider.JPG
 • 13SP_2.jpg
 • 14babcia.JPG
 • 14babcia_dziadek.JPG
 • 14bal.JPG
 • 14bal_2016.JPG
 • 14jaselka.JPG
 • 14mikolaj.JPG
 • 14olimpijskie_dzieci.jpg
 • 14slider.JPG
 • 14wiosna.JPG
 • 15babcia.JPG
 • 15bal.JPG
 • 15bal_2016.JPG
 • 15jaselka.JPG
 • 15mikolaj.JPG
 • 15olimpijskie_dzieci.jpg
 • 15slider.JPG
 • 16babcia.JPG
 • 16bal.JPG
 • 16jaselka.JPG
 • 16mikolaj.JPG
 • 16olimpijskie_dzieci.jpg