Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).

Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).

Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

 • 3marchewka.jpg
 • 5chemiaaa.JPG
 • 4smart.jpg
 • 5kon.JPG
 • DSC_6869 [320x200].JPG
 • 1prosba.JPG
 • 6trommer.JPG
 • 2a.JPG
 • 5marchewka.jpg
 • projekt11.JPG
 • slider9.jpg
 • 4sz.JPG
 • 2listopad.JPG
 • anka.jpg
 • wiersz.jpg
 • tablica5.jpg
 • 14fizyka.JPG
 • 11smart.jpg
 • 4przegrac_zycie.JPG
 • 4chemiaaa.JPG
 • 1rafalek.JPG
 • 31klasa.JPG
 • 2rafal.JPG
 • rzezucha3.jpg
 • 19proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 9trommer.JPG
 • 3111.jpg
 • 12proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 8fizyka.JPG
 • 2111.jpg
 • rzezucha5.jpg
 • 2rafal_i_julka.jpg
 • 9swieta.JPG
 • 5chem.jpg
 • 7fizyka.JPG
 • 2proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 8proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 5niebieski osad.JPG
 • 1111.jpg
 • dosw3.jpg
 • 5trommer.JPG
 • technika1.jpg
 • DSC_6863 [320x200].JPG
 • projekt13.JPG
 • 1chemiaaa.JPG
 • 3kon.JPG
 • 1Patryk.jpg
 • mat.jpg
 • 1sz.JPG
 • 2kon.JPG
 • 1eko.jpg
 • 2cocacola.jpg
 • 2fizyka.JPG
 • projekt5.jpg
 • dosw6.jpg
 • 1jod.jpg
 • projekt15.JPG
 • 1przegrac_zycie.JPG
 • 2niebieski osad.JPG
 • dosw2.jpg
 • 1marchewka.jpg
 • 3ch.JPG
 • 10smart.jpg
 • rzezucha4.jpg
 • 3smart.jpg
 • 2beben.JPG
 • 11trommer.JPG
 • 1cocacola.jpg
 • 51klasa.JPG
 • slider6.jpg
 • 15proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 1swieta.JPG
 • cyber].JPG
 • 9smart.jpg
 • 5slider2013X.jpg
 • 5smart.jpg
 • 2jod.jpg
 • 111klasa.JPG
 • DSC_6865 [320x200].JPG
 • 4proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 4fizyka.JPG
 • technika2.jpg
 • grzes).jpg
 • tablica3.jpg
 • 12trommer.JPG
 • 1beben.JPG
 • 3halloween.JPG
 • 131klasa.JPG
 • DSC_6858 [320x200].JPG
 • dosw9.jpg
 • 121klasa.JPG
 • 3proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 6proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • DSC_6862 [320x200].JPG
 • technika6.JPG
 • 11fizyka.JPG
 • 3chemiaaa.JPG
 • 17proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 3cyberprzemoc_.JPG
 • 6chem.jpg
 • 10swieta.JPG
 • 1trommer.JPG
 • 1fizyka.JPG
 • 9proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 2cyberprzemoc_.JPG
 • 18proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 2przegrac_zycie.JPG
 • 7trommer.JPG
 • DSC_6867 [320x200].JPG
 • 1halloween.JPG
 • 71klasa.JPG
 • DSC_6864 [320x200].JPG
 • 12fizyka.JPG
 • anita13.JPG
 • lipie2.JPG
 • 2swieta.JPG
 • projekt12.JPG
 • slider11.jpg
 • dosw1.jpg
 • 5proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 6swieta.JPG
 • 21klasa.JPG
 • jeksperymentuj28.JPG
 • 6listopad.JPG
 • slider10.jpg
 • 8smart.jpg
 • 3chem.jpg
 • dosw8.jpg
 • 3listopad.JPG
 • 13proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 1rafal_i_julka.jpg
 • 2marchewka.jpg
 • technika3.JPG
 • 1cyberprzemoc_.JPG
 • technika5.JPG
 • 7swieta.JPG
 • tablica1.jpg
 • lipie1.JPG
 • 81klasa.JPG
 • 2smart.jpg
 • 2sliderek.JPG
 • 3cocacola.jpg
 • ania.jpg
 • 20proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 4chem.jpg
 • 7smart.jpg
 • 1a.JPG
 • 10fizyka.JPG
 • 4swieta.JPG
 • 6fizyka.JPG
 • 41klasa.JPG
 • 2trommer.JPG
 • chemia.JPG
 • 1chem.jpg
 • 3rafalek.PNG
 • tablica4.jpg
 • projekt16.JPG
 • 1ch.JPG
 • 1kolory.jpg
 • 6slider2013X.jpg
 • DSC_6866 [320x200].JPG
 • 3sz.JPG
 • DSC_6857 [320x200].JPG
 • tablica2.jpg
 • 3kolory.jpg
 • projekt3.jpg
 • 3gim.jpg
 • projekt4.jpg
 • projekt14.JPG
 • 8listopad.JPG
 • dosw5.jpg
 • 91klasa.JPG
 • 2chemiaaa.JPG
 • 4gim.jpg
 • 10proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 6gim.jpg
 • 3swieta.JPG
 • chemia3.jpg
 • 22proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • projekt1.jpg
 • 61klasa.JPG
 • 4niebieski osad.JPG
 • 4kon.JPG
 • 8trommer.JPG
 • 2rafalek.PNG
 • dosw7.jpg
 • 3sliderek.JPG
 • 1proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 7slider2013X.jpg
 • 13trommer.JPG
 • slider12.jpg
 • chemia2.jpg
 • DSC_6868 [320x200].JPG
 • projekt6.JPG
 • 13fizyka.JPG
 • 7proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 14proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 2gim.jpg
 • chemia1.jpg
 • slider5.jpg
 • rzezucha1.jpg
 • DSC_6860 [320x200].JPG
 • zuzia.JPG
 • 6smart.jpg
 • 1rafal.JPG
 • 2eko.jpg
 • 4sliderek.JPG
 • 5fizyka.JPG
 • projekt2.jpg
 • 3beben.JPG
 • 2ch.JPG
 • DSC_6861 [320x200].JPG
 • 7listopad.JPG
 • 6niebieski osad.JPG
 • 3a.JPG
 • 2sz.JPG
 • 3trommer.JPG
 • 8swieta.JPG
 • 2chem.jpg
 • 1gim.jpg
 • 3przegrac_zycie.JPG
 • 1listopad.JPG
 • 10trommer.JPG
 • 101klasa.JPG
 • 4trommer.JPG
 • 16proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 3niebieski osad.JPG
 • DSC_6859 [320x200].JPG
 • 1niebieski osad.JPG
 • 11klasa.JPG
 • 1sliderek.JPG
 • 4marchewka.jpg
 • 3fizyka.JPG
 • technika4.JPG
 • 5swieta.JPG
 • 2kolory.jpg
 • 1kon.JPG
 • 3smart.jpeg
 • jeksperymentuj21.JPG
 • slider7.jpg
 • 2slider2013X.jpg
 • 3slider2013X.jpg
 • 4listopad.JPG
 • 11proba_Trommera_Tollensa.jpg
 • 5gim.jpg
 • 1slider2013X.jpg
 • 6kon.JPG
 • 9fizyka.JPG
 • 5listopad.JPG
 • 1diploms.JPG
 • 1dyplomy.JPG
 • 1karolina_Wiktoria.JPG
 • 1kolorowa_chemia.JPG
 • 1kolorowa_chemia_.JPG
 • 2diploms.JPG
 • 2dyplomy.JPG
 • 2karolina_Wiktoria.JPG
 • 2kolorowa_chemia.JPG
 • 2kolorowa_chemia_.JPG
 • 3diploms.JPG
 • 3dyplomy.JPG
 • 3kolorowa_chemia.JPG
 • 4diploms.JPG
 • 4dyplomy.JPG
 • 5diploms.JPG
 • 5dyplomy.JPG
 • 6diploms.JPG
 • 6dyplomy.JPG
 • 7diploms.JPG
 • 7dyplomy.JPG
 • 8diploms.JPG
 • 8dyplomy.JPG
 • 9diploms.JPG
 • 9dyplomy.JPG
 • 10diploms.JPG
 • 10dyplomy.JPG
 • 11diploms.JPG
 • 11dyplomy.JPG
 • 12diploms.JPG
 • 12dyplomy.JPG
 • 13diploms.JPG
 • 13dyplomy.JPG
 • 14diploms.JPG
 • 14dyplomy.JPG
 • 15diploms.JPG
 • 15dyplomy.JPG
 • 16diploms.JPG
 • 16dyplomy.JPG
 • 17diploms.JPG
 • 17dyplomy.JPG
 • 18diploms.JPG
 • 18dyplomy.JPG
 • 19diploms.JPG
 • 19dyplomy.JPG
 • 20dyplomy.JPG
 • 21dyplomy.JPG
 • 22dyplomy.JPG
 • 23diploms.JPG
 • 23dyplomy.JPG
 • 24diploms.JPG
 • 24dyplomy.JPG
 • 25diploms.JPG
 • 25dyplomy.JPG
 • 26diploms.JPG
 • 26dyplomy.JPG
 • 27diploms.JPG
 • 28diploms.JPG
 • 28dyplomy.JPG
 • 29diploms.JPG
 • 29dyplomy.JPG
 • 30diploms.JPG
 • 30dyplomy.JPG
 • 31diploms.JPG
 • 31dyplomy.JPG
 • 32diploms.JPG
 • 32dyplomy.JPG
 • 33diploms.JPG
 • 33dyplomy.JPG
 • 34diploms.JPG
 • 34dyplomy.JPG
 • 35diploms.JPG
 • 35dyplomy.JPG
 • 36diploms.JPG
 • 36dyplomy.JPG
 • 37diploms.JPG
 • 37dyplomy.JPG
 • 38dyplomy.JPG
 • 39dyplomy.JPG
 • 40dyplomy.JPG
 • 42dyplomy.JPG
 • 43dyplomy.JPG
 • 44dyplomy.JPG
 • 45dyplomy.JPG
 • 46dyplomy.JPG
 • 47dyplomy.JPG
 • 48dyplomy.JPG
 • 49dyplomy.JPG
 • 50dyplomy.JPG
 • 51dyplomy.JPG
 • 52dyplomy.JPG
 • 53dyplomy.JPG
 • 54dyplomy.JPG
 • 55dyplomy.JPG
 • 56dyplomy.JPG
 • 57dyplomy.JPG
 • 58dyplomy.JPG
 • 59dyplomy.JPG
 • 60dyplomy.JPG
 • 61dyplomy.JPG
 • 63dyplomy.JPG
 • 64dyplomy.JPG
 • 65dyplomy.JPG
 • 66dyplomy.JPG
 • 67dyplomy.JPG
 • 68dyplomy.JPG
 • 69dyplomy.JPG
 • 70dyplomy.JPG
 • 71dyplomy.JPG
 • kolorowa_chemia_rafal.JPG
 • lepsza_szkola.png
 • szkolazklasa.jpg